Søker...

MALVIK KOMMUNEs bookingsystem for strøtimer i idrettshall.

BRUKERVEILEDNING, MÅ LESES NØYE FØR BOOKING: Systemet er tilgjengelig for idrettslag og frivillige organisasjoner tilknyttet kommunen. For brukertilgang og support, kontakt Malvik idrettsråd på malvik.idrettsrad@gmail.com. INFO OM SØK: Det er kun mulig å booke en time pr. avtale. Avtalen varer 1 time fra valgt tidspunkt. Ønskes lengre tid, må ny avtale registreres. Når systemet viser flere ledige timer etter hverandre må det velges tid som ligger inntil timer som allerede er booket, dvs rett før eller etter. Strøtimer vil bli lagt ut fortløpende, med mulighet for bestilling 14 dager frem i tid.
-Velg hall- blankt valg gir oversikt over alle haller -Velg oppgave-obligatorisk. Skjema for brukertilgang må fylles ut, og sendes pr. e-post til Malvik.idrettsrad@gmail.com før det gis tilgang til booking. Skjema finner du her

 
Epost:   malvik.idrettsrad@gmail.com